Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

График на курсовете

ПЛАН-ПРОГРАМА

НА КУРСОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г.

ДАТИСПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА:МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЗАЛА
20 – 21.01.2020НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – І ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30
27 – 28.01.2020ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ – I ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30
03 – 05.02.2020ОТГОВОРНИЦИ ПО РЗ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ В МЕДИЦИНАТА              – II  ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30
10 – 11.02.2020РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ – І ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30
05 – 06.03.2020ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ –  ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30
23 – 24.03.2020РЕНТГЕНОЛОЗИ – ГРУПАНЦРРЗЗАЛА 225
НАЧАЛО: 08.30

ЗА ВЪПРОСИ И УТОЧНЕНИЯ: +359 2 862 60 36;

НЕЛИ РАДОВАНОВА: 0878 124 357 (ОРГАНИЗАТОР); ГЕРГИНА СТОЯНЧОВА: 0878 124 284 (СЕКРЕТАР); ДОЦ. Д-Р НИНА ЧОБАНОВА: 0878 124 358 (Н-К ОТДЕЛ НАУЧНО-УЧЕБЕН)